Support

Vi har sett at support og teknisk rådgivning/dokumentasjon er noen av det viktigste kriteriene hos våre kunder. Ofte er det ønskelig med informasjon på kort varsel, og vi har defor valgt å legge ut en del på våre support sider.

Vi påtar oss integrering, utvikling og produksjon av OEM løsninger. Noen ønsker imidlertid å gjøre dette selv, og i slike tilfeller kan vi levere en del av komponentene som kan betgenes som «Of the shelf». Utvikler og produserer vi selv utstyret gjør vi ytterligere utvikling.

Vårt hoved fokus er som tidligere nevnt skjermløsninger, men også PC og kommunikasjonsutstyr er innenfor vårt arbeidsområde. Vi fokuserer i den forbindelse på flere punkter som relaterer seg til funksjon, spesifikasjon på standard komponenter og integrasjon som fokuserer på mtbf og forventet levetid.

Når det gjelder skjermer mener vi følgende er viktig:
Levetid (mtbf), funksjon, miljøproblemer som varme/kulde, EMI/RFI, vann/fuktighet, vibrasjoner, støt, støv, kondens, lysforhold/lysbryting/kontrast og annet som påvirker lesbarhet, type interface/video, størrelse, vekt, etc, etc

På PC siden har vi følgende fokus:
Levetid (mtbf), varme/kunde, EMI/RFI, vann/fuktighet, vibrasjoner, støt, støv, interface, samt tradisjonelle spesifikasjoner som CPU, lagring, I/O, kommunikasjon, etc som også gjelder PC løsninger i kontormiljø.

I tilegg til de 2 overnevnte arbeidsområdene har vi fokus på forskjellige kommunikasjonsløsninger og de fordeler/ulemper disse har. Også annet periferi utstyr som tastatur og I/O er ting vi har arbeidet en del med. Dessuten kjenner vi til problemstillinger rundt de stadardene som benyttes innenfor EX miljø (Atex) som kapslinger for sone 1 og 2 samt overvåkningsutstyr innenfor helsesektoren.

Vi har opparbeidet mye av kompetansen i vårt arbeid med utstyr for maritimt bruk, jernbane, olje, forsvar, helse, næringsmiddelindustri, fly, men også for å løse potensielle driftsproblemer for bruk av datautstyr i offentlig miljø som har hatt problemer med hærverk, temperatur/kondens, lesbarhet, etc.

Nedenfor har vi tatt et lite utsnitt av det vi arbeider med om det er noen som ønsker mer informasjon på disse punktene enn det de finner hos andre leverandører. Vi ønsker å utvide informasjonen på flere områder, men dessverre går det ikke så fort som vi gjerne så det skulle gjøre. Kontakt oss derfor om det er informasjon dere savner.

KABEL / KONTAKTORER
TEKNOLOGI
DIVERSE TEKNISK INFORMASJON
Skroll til toppen