Firewire® IEEE-1394

Navnet/beskrivelsen ovenfor er egentlig ikke helt riktig. Det som er riktig er at Apple, som startet utviklingen av denne standarden, kaller den Firewire®. Når standardiserings organisasjonen IEEE integrerte løsning blant sine standarder fikk den navnet IEEE-1394. For sikkerhets skyld har Sony valgt navnet i.Link® for samme standarden om navnene ikke forvirrer deg allerede. DV er også beskrevet som “Firewire” av enkelte. Men DV er egentlig bare dataformatet som sendes over kabelen. DV formatet er forøvrig definert som bilde med en oppløsning på 720 x 480 piksler og en kompresjon på 5:1, men standarden kan overføre bilder med langt høyere kvalitet.

Firewire eller IEEE-1394 eller i.Link ble designet som en ny høyhastighets standard for seriell overføring av data (den gamle RS232 standarden er beskrevet her). IEEE-1394a overfører hhv 100 Mb, 200 Mb eller 400 Mb. Disse standardene er beskrevet som S100, S200, S400. Nå har også S800 kommet som 1394b. Alle standardene er kompatible med hverandre slik at en S100 og S400 enhet kan tilkobles en S200 enhet. Disse standardene beskrives også som IEE-1394a. Med slike hastigheter kan en bl.a. oppnå 2 videokanaler med 30 bilder pr sekund ved 720 x 480 oppløsning på 1 x S100 linje (100Mb). S800, også kalt IEEE-1394b, bruker imidlertid ofte en litt annen konnektor med 9 ledere fordi også kappen er jordet, noe som krever overgang for 1394a (se tabell nederst på siden). Signalene er imidlertid identiske. Også optiske kabler benytter andre konnektorer. Neste hastighets standard forventes å klare 1600 Mb og kanskje 3200Mb på sikt.

Standarden har i første omgang blitt adoptert for bruk innen hjemme elektronikk, men ble tidlig også adoptert av profesjonelle kamera leverandører. Selv om det stort sett har vært produsenter av video utstyr, printer og nettverk som har tatt den i bruk, har standarden også blitt etablert av leverandører av datalagringsutstyr. Selv om Firewire i utstrakt grad benyttes av kamera produsenter må den ikke forveksles med “Camera Link” som er en parallell overføringsteknikk og som er uten den samme standardiserings løsningen som Firewire.

Irontech laget en løsning for video overvåkning basert på Firewire. denne ble sammenliknet med en løsning for Composite video. Det vi bl.a. så var at oppløsningen ble vesentlig bedre (avhengig av kamera spesifikasjoner). Fargegjengivelse ble MYE bedre. Støy ble vesentlig mindre. Totalt sett ga video overvåkning vha firewire kamera et mye bedre bilde for testapplikasjonen. I tillegg kunne vi justere lys og andre ting, samt zoome inn på detaljer, etc, ved bruk av touch screen ettersom bildene ble kjørt gjennom en liten vifteløs pc. Firewire og PC gir dessuten mulighet for trådløs overføring av data og bildeinformasjon. Mer om dette er beskrevet på vår side som omhandler composite og S-video interface og kabler.

IEEE-1394 er veldig fleksibel mht tilkobling. Enheter kan tilkobles som stjerne eller såkalt “daisy chain” hvor enhetene kobles etter hverandre, eller en kombinasjon av disse to tilkoblingsmulighetene. Og det gjøres uten bruk av termineringer som f.eks. SCSI og RS422/485 seriekommunikasjon trenger.

Foruten hastigheten har IEEE-1394 også den fordelen at den støtter “hot-swap”, dvs at utstyr som benytter denne standarden kan kobles til og fra mens utstyret er tilkoblet strøm. Dermed er det bl.a. enklere å bytte ut defekte komponenter. Dessuten er IEEE-1394 IKKE såkalt “Host centric”. Det vil si at det ikke er nødvendig med f.eks. en PC for å koble enhetene sammen (i motsetning til f.eks. USB interface som også er en seriell overføringsstandard). Dermed kan f.eks. en video opptager fungere som kontroller for et kamera med IEEE-1394 overføringsstandard. USB og Firewire er forøvrig ikke to standarder som konkurrerer med hverandre. Selv om USB 3.0 nå oppnår hastigheter på 500Mb vil altså Firewire gå mot 3200Mb, dvs mer enn 6 ganger så raskt. Mange mener derfor at de ikke utfyller hverandre på de høyeste hastighetene. I den senere tid har det kommet en ny standard beskrevet som Thunderbolt. Denne er foreløpig beregnet for video, datalagring, kamera, etc.

IEEE-1394 støtter i utgangspunktet tilkobling av 63 enheter. Men nye løsninger utvikles, og det foreventes å bli mulig å tilkoble 60.000 enheter når 1394.1 bridge standarden er klar.

IEEE-1394 kan kombinere en mengde forskjellige signaler. Derfor kan en på samme kabel koble både video kamera, lys enheter, harddisker, printere, etc, etc.

Kabler og konnektorer

1394a kabelen har enten en 4-leder eller 6 leders kontakt i hver ende. Forskjellen på disse kontaktene er den fysiske utformingen, men også at en 6-leder skal kunne drive små apparater ved å kunne overføre opptil 1,5 Amp ved 8-40V DC. 1394b benytter imidlertid flere jordinger for å forhindre støy (jord for hver twisted pair) og krever derfor 8 ledere (9-pins kontakt hvor pinne 7 normalt sett ikke brukes). Maks kabel lengde er i utgangspunktet 4,5 meter. Om kabelen legges i et miljø med lite støy, (f.eks. hjemme) kan en ved å begrense seg til S200 standarden oppleve å kunne bruke opptil 100 meter kabel om en benytter cat 5 (ethernet kabel). Tester tilsier at en også skal kunne bruke opptil 100 meter optisk kabel (såkalt Plastic Optical Fiber).

For en vanlig Firewire kabel er alltid signaltype A koblet opp mot signaltype B i den andre enden, og alltid – mot – og + mot +.

IEEE 1394 – Cable Ends

4 pin Firewire

PIN# SIGNAL
1 TPB -
2 TPB +
3 TPA -
4 TPA +

6 pin Firewire

PIN# SIGNAL
1 POWER
2 GND
3 TPB -
4 TPB +
5 TPA -
6 TPA +

9 pin Firewire

PIN# Signal Name Pin Function
1 TPB - Twisted Pair B, Minus
2 TPB + Twisted Pair B, Plus
3 TPA - Twisted Pair A, Minus
4 TPA + Twisted Pair A, Plus
5 TPA (R) Ground, Twisted Pair A
6 VG Power Ground
7 NC No Connection
8 VP Power Voltage
9 TPB (R) Ground, Twisted Pair B
Plug Shield Cable Shield Ground

En tabell med oversikt over konnektorer og signal vil se slik ut:

4-pin connector 6-pin connector 9-pin connector Name Description Color of wire in cable
1 8 Power Unregulated DC 30V White
2 6 Ground Ground return for power and inner cable shield Black
1 3 1 TPB - Twisted pair B, minus differential signals Orange
2 4 2 TPB + Twisted pair B, plus differential signals Blue
3 5 3 TPA - Twisted pair A, minus differential signals Red
4 6 4 TPA + Twisted pair A, plus differential signals Green
5 A shield
7 -
9 B shield
Shell Outer cable shield

Copyright © 2020
Jørn Jensen

Gjengitt med tillatelse.

Om ønsker informasjon som ikke finnes på våre sider, ber vi deg kontakte oss med f.eks. en mail til vår support avdeling. Vi vil da forsøke å få opp mer informasjon så raskt som mulig.

Skroll til toppen