HDMI kabel- og konnektor standard

HDMI er en standard som vi hos Irontech ikke arbeider med til daglig ettersom standarden i hovedsak har sin bakgrunn i hjemme elektronikk idag. Dessuten kan ikke HDMI skrues eller klipses fast på samme måte som VGA og DVI. De skjermer Irontech leverer idag, enten det er standard industriskjermer, touch screen eller skjermer for sollys, etc har ikke HDMI. Men etter oppfordringer fra de som besøker våre web sider har vi likevel valgt å legge ut noe informasjon.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er foreløpig en lite brukt standard innen industriell databehandling, men det er liten tvil om at denne interface løsningen kan gi mange interessante muligheter.
Standarden er definert av en gruppe bestående av flere av verdens største elektronikk bedrifter, og på lik linje med f.eks. firewire er HDMI en lukket standard hvor medlemmene må betale en avgift på US$ 15.000. Benyttes også HDCP (beskrevet nedenfor) koster det ytterligere US$ 15.000. Dette gjør at mindre produsenter utsetter implementeringen av disse standardene.
HDMI benyttes kun på flatskjermer som LCD og plasma/PDP ettersom det er en digital overføring standard.

HDCP

HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) er en standard definert av Digital Content Protection, LLC (en bedrift eid av Intel). Standarden, som er nært knyttet opp mot HDMI, og tilsier at produsentene må begrense bildekvaliteten til DVD standard og lydkvaliteten til DAT standard fra ”kilden”. Dvs at om enheter som sender informasjon til mottager (f.eks. LCD TV) ikke følger HDCP (det sendes altså en forespørsel til mottager som må svare om enheten følger DHCP) skal signalene «scrambles» (helt eller delvis uleselige signaler for mottager). Som du vil se tilsier dette at en tradisjonell DVD spiller IKKE kan vise ekte HDTV i dag. Denne lukkede standarden medfører at innhold ikke kan kopieres (et mer korrekt uttrykk er ”å vanskeliggjøre kopieringen”) fra en HDCP enhet til en annen, selv om det brukes uttrykk som at HDCP er innholdsbeskyttelse og ikke kopi beskyttelse.

Dette medfører også at høyoppløselige TV skjermer (med 1080 horisontale punkter) ikke nødvendigvis skal kunne motta ekte HDTV med 1080 linjer og 5.1 stereo lyd. Produksjoner som er fra før 2005 (noen typer enda senere) inngår sannsynligvis i utstyrsgruppen som ikke har HDCP. Det finnes sannsynligvis en mengde personer som forsøker å omgå den kodenøkkelen som benyttes.

Oppløsning og farger

HDMI standardene medfører dessuten forskjellig oppløsning pga forskjellig båndbredde.
Mens versjon 1.0 til 1.2S kan vise 1920 x 1200 progresivt v/60Hz, kan 1.3 vise 2560 x 1600 v/75 Hz.
Dessuten kan 1.0 til 1.2A ikke vise farger over 24 bit, mens 1.3 kan vise farger opptil 36 og 48 bit (ved 1920 x 1200 oppløsning).

For noen vil det med andre ord være viktig at HDMI interface støtter HDCP, og dette utgjør en vesentlig forskjell mhp bildekvaliteten om det konverteres fra DVI-D eller DVI-I til HDMI (DVI-A kan ikke konverteres til HDMI da dette er et analogt signal). DVI har lenge støttet langt høyere bildekvaliteter enn HDMI, men med den nye HDMI 1.3 Kategori 2 vil det være støtte for opptil 1600P (2560 x 1600). Det er imidlertid veldig lite utstyr som støtter denne standarden foreløpig.

Konnektorer

Interface løsningen leveres med 3 konnektor standarder. Type A benytter 19 ledere mens type B benytter 29 ledere. Type C benytter også 19 ledere, men er mindre og beregnet på mobile løsninger. Type A er 13.9mmbred og 4,45mm høy, mens type C er bare 10,42mm bred og 2,42mm høy.

Type A og C

Connector Pin Signal Assignment Connector Pin Signal Assignment
1 TMDS Data2+ 2 TMDS Data2 Shield
3 TMDS Data2– 4 TMDS Data1+
5 TMDS Data1 Shield 6 TMDS Data1–
7 TMDS Data0+ 8 TMDS Data0 Shield
9 TMDS Data0– 10 TMDS Clock+
11 TMDS Clock Shield 12 TMDS Clock–
13 CEC (option) 14 Reserved (N.C. on device)
15 SCL 16 SDA
17 DDC/CEC Ground 18 +5 V Power
19 Hot Plug Detect

Type B

Connector Pin Signal Assignment Connector Pin Signal Assignment
1 TMDS Data2+ 2 TMDS Data2 Shield
3 TMDS Data1+ 4 TMDS Data1+
5 TMDS Data1 Shield 6 TMDS Data1–
7 TMDS Data0+ 8 TMDS Data0 Shield
9 TMDS Data0– 10 TMDS Clock+
11 TMDS Clock Shield 12 TMDS Clock–
13 TMDS Data5+ 14 TMDS Data5 Shield
15 TMDS Data5- 16 TMDS Data4+
17 TMDS Data4 Shield 18 TMDS Data4-
19 TMDS Data3+ 20 TMDS Data3 Shield
21 TMDS Data3- 22 CEC
23 Reserved (N.C. on device) 24 Reserved (N.C. on device)
25 SCL 26 SDA
27 DDC/CEC Ground 28 +5V
29 Hot Plug Detect

Overgang mellom DVI og HDMI

Mange vil kjenne igjen signalene nevnt ovenfor fra DVI standarden, og en kabelovergang vil være 100% elektrisk kompatibel mht signalnivåer, klokkesignaler, etc for DVI-D. Type A kan overføre data tilsvarende singel link DVI-D (165MHz TMDS) mens type B er kompatibel med dual link DVI-D (330MHz TMDS). En DVI-D utgang på f.eks. en PC vil altså kunne drive en HDMI skjerm når vi snakker om styresignalene. Audio og fjernkontroll vil imidlertid ikke være tilgjengelig ved bruk av overganger.
Men pga HDCP (beskrevet ovenfor) vil det ikke være så enkelt som å si at DVI standarden kan vise HDTV bilder vha av overganger mellom DVI og HDMI.

Når datablad referer til HDMI 1080i betyr 1080 linjer interlaced hvor hver ”linje” tegnes opp som annenhver linje (1,3,5, etc) og begynner deretter på nytt med de andre linjene (2,4,6, etc). 1080p er en progresiv (noninterlaced) opptegning av linjene.
‘P’ (eller «non-Interlaced» som det også kalles) regnes som den beste oppfriskningsmetoden av bildet fordi det gir et inntrykk av at bildet tegnes raskt.
Men nye standarder kommer til hele tiden.

Forskjellige HDMI standarder

I skrivende stund har vi følgende standarder fra HDMI konsortsiumet:
1.0 (definert i april 2002)
1.1
1.2
1.2a
1.3
1.3a
1.3b
1.3b1 (definert i i november 2007)

Nye standarder kommer fortløpende og det kan være nye standarder etter at denne siden ble oppdatert.

HDMI 1.3 standarden har dessuten 2 kabel kategorier som benevnes som Kat 1 og Kat 2. Forskjellen er at båndbredden på kat 1 er 74,5 MHz (for 1080i) og 350MHz (for 1600P).

HDMI 1.4 vil inkludere flere funksjoner. Noe av de spennende tingene er ethernet med støtte for streaming for flere HDMI enheter samtidig, dvs at det skal gå an å vise hdmi bilder på flere enheter samtidig fra en og samme kilde og vil teoretisk sett kunne tilkopples internet uten ethernet konnektor.

Det vil også komme en ny liten 19-pins HDMI konnektor for mobile enheter samt løsninger som er speielt beregnet på biler.
Samtidig vil det komme flere nye kabel typer for å støtte alle funksjoner/spesifikasjoner i forskjellige miljø.
HDMI 1.4 spesifikasjonene skal være klare, men i skrivende stund er det ikke sagt noe om når denne standarden skal bli tilgjengelig. Uansett høres det spennede ut.

Kabler

HDMI er imidlertid ikke en problemfri standard foreløpig. Enkelte mener å ha sett problemer med kabler under 5 meter. Dette er på samme nivå som DVI kabler. Likevel er det forventet at noen bedrifter vil kunne klare å levere kabel lengder opp mot 15 meter om en tid. Det gjøres mange forsøk med å benytte AWG 24 kabel fremfor AWG 28 (se også Ethernet standard). Noen produsenter benytter fiber mens andre benytter 2 stk cat 5 kabler fremfor standard kopper kabel. Det har også kommet forsterkere og linker på markedet som skal begrense kabel problemene som eventuelt er i dag.
Problemer med kabellengder gjør at ikke alt utstyr kan tilkobles HDMI. Vi kunne imidlertid hatt en HDMI kilde montert i våre info kiosker, men da dette ikke synes naturlig er dette utelatt.

En annen standard som ser ut til å få suksess nesten før den er introdusert er Thunderbolt. Dette er en interface med høy båndbredde og mulighet for å interface både skjermer, kamera, datalagring, etc.

Om det er andre standardene dere ønsker beskrevet på våre support sider ber vi dere informere oss om dette.

Copyright © 2020
Jørn Jensen

Gjengitt med tillatelse.

Skroll til toppen