IP-klasser og hvordan de defineres

IP klasser er en definisjon hvor tett en enhet (skjerm, keyboard, PC, etc) er og må ikke forveksles med IP adresser (dvs hvordan enheter kopplet i nettverk kjenner igjen hverandre. Bokstaven ”IP” står for ”Ingress Protection” og er definert ihht IEC 60529 og CENELEC (Europa norm) EN 60 529. Det finnes dessuten en mengde andre miljøtester ihht IEC standarder som f.eks. EN/IEC60945 og IACS E10 beregnet for båter og (EN50122) EN50155 (2007) for tog/jernbane, etc, etc. De mest krevende rent elektrisk er ant. Ex standardene IEC 60079 og IEC 61421 samt de litt lettere Atex standardene som ATEX 95 og ATEX 137 som alle er beregnet på bl.a. utstyr som skal kunne stå i eksplosjonsfarlige områder. Alle disse standardene (og en mengde andre) har vi valgt å holde utenom i denne oversikten da det fort blir altfor mye og at de ikke er av like stor allmenn interesse. Den mest vanlige standarden for datautstyr for kontorbruk er IP22. For vanskeligere miljøer med mulighet for vannsprut er IP44 ofte brukt. Som en vil se nedenunder forteller dette at enheten (f.eks tastaturet) er motstandsdyktig mot objekter større enn 1mm i diameter og 80mm lange uten å bli ødelagt. IP54 er en annen mye brukt standard, og mange beskriver dette som «sprutsikker» eller «splash proof». IP65 er imidlertid den standarden som industrien som oftest benytter, og tilsier at utstyret skal tåle en del vann (se definisjon nedenunder). En del Nema standarder er definert nederst på siden.

Hvordan finner du "din" IP klassifisering

For å finne tetthetsgraden til f.eks. IP65 tar du først 6 tallet fra den første kolonnen (gul).Der finner du tettheten mot støv og faste objekter. Deretter tar du 5 tallet (i IP65) og ser på 5 tallet i den blå kolonnen. Der finner du tettheten mot vann.

Om du skal finne tettheten til en skjerm, tastatur eller hvilken som helst kasse som blir oppgitt til f.eks. IP44 velger du 4 tallet i den gule kolonnen og 4 tallet i den blå kolonnen.

STØV OG OBJEKTER VANN
0 Ingen Beskyttelse 0 Ingen Beskyttelse
1 IP1x Beskyttelse mot objekter større enn 49 mm i diameter og større kroppsdeler som håndbakk, etc. uten fare eller skadelig virkning. 1 IPx1 Beskyttelse for vanndråper rett ovenfra, 1mm vann/min i 10 minutter, uten ødeleggende virkning.
2 IP2x Beskyttelse mot objekter større enn 12,5 mm i diameter og 80mm lange uten fare eller skadelig virkning. 2 IPx3 Beskyttelse for vanndråper med maksimum 15°vinkel ovenfra, 3mm vann i 2,5 minutt i 4 posisjoner (totalt 10 minutter), uten ødeleggende virkning.
3 IP3x Beskyttelse mot objekter større enn 2,5 mm i diameter og 80mm lange, med en kraft på 3 Newton og uten fare eller skadelig virkning. 3 IPx2 Beskyttelse mot vannspray og dråper opptil +/- 60° vinkel. 0,7dl/min i 10 minutter med max 200mm avstand, uten ødeleggende virkning.
4 IP4x Beskyttelse mot objekter større enn 1 mm i diameter og 80mm lange uten fare eller skadelig virkning. 4 IPx4 Som klasse 3 ovenfor, men i +/- 180 ° vinkel (om praktisk gjennomførbart), uten ødeleggende virkning.
5 IP5x Beskyttelse mot støv uten fare eller skadelig virkning. Testen gjøres i støvkammer med eller uten undertrykk. 5 IPx5 Beskyttelse mot vannstråle opptil 12,5l/min (+/-5%) med munnstykke på 6,3mm innvendig diameter og 2,5-3m avstand i 3 minutter, uten ødeleggende virkning.
6 IP6x Støvtett. Testen gjøres i støvkammer med undertrykk. 6 IPx6 Beskyttelse mot vannstråle opptil 100l/min (+/-5%) og 2,5-3 m avstand i 3 minutter, uten ødeleggende virkning.
7 IPx7 Beskyttelse ved nedsenking i vann 15cm under vannoverflaten og max 1 meter fra bunnen i 30 minutter. Testen utføres i vanntank.
8 IPx8 Beskyttelse ved varig nedsenkning i vann (vann nivå og tidsrom defineres av produsent). Testen utføres ihht produsent.

Amerikansk standard refererer til såkalte Nema standarder som er nummerert fra 1 til 13 (nye kommer stadig til).
Eksempler på noen av de mest brukte standardene er nevnt nedenfor:

Nema 1
Innendørs bruk med begrenset beskyttelse mot enheter som faller.
Indoor use primarily to provide a degree of protection against limited amounts of falling dirt.

Nema 2
Innendørs bruk med begrenset beskyttelse mot fallende gjenstander og vann.
Indoor use primarily to provide a degree of protection against limited amounts of falling water and dirt.

Nema 3
Utendørs bruk med begrenset beskyttelse mot gjenstander, støv (vind), vann og is.
Outdoor use primarily to provide a degree of protection against rain, sleet, wind blown dust and damage from external ice formation.

Nema 3R
Utendørs bruk med begrenset beskyttelse mot gjenstander, regn og is.
Outdoor use primarily to provide a degree of protection against rain, sleet, and damage from external ice formation.

Nema 3S
Utendørs bruk med begrenset beskyttelse mot gjenstander, støv (vind), regn og is og isdannelser.
Outdoor use primarily to provide a degree of protection against rain, sleet, windblown dust and to provide for operation of external mechanisms when ice laden.

Nema 4
Innendørs eller utendørs bruk med beskyttelse mot støv (vind), regn, vannsprut fra vannslange og is.
Indoor or outdoor use primarily to provide a degree of protection against windblown dust and rain, splashing water, hose-directed water and damage from external ice formation.

Nema 4X
Innendørs eller utendørs bruk med beskyttelse mot rust, støv og regn (vind), vannsprut og is.
Indoor or outdoor use primarily to provide a degree of protection against corrosion, windblown dust and rain, splashing water, hose-directed water, and damage from external ice formation.

Nema 5
For innendørs bruk med beskyttelse mor luftbåren støv og dryppende væsker.

Nema 6
Innendørs eller utendørs bruk hvor det I hovedsak skal beskyttes mot vannsprut fra vannslange og som trenger inn til begrenset dybde , samt beskyttelse mot eksterne isformasjoner.

Nema 7 til 10
Dette er kapslinger brukt i eksplosjonsfarlig miljø (Ex). Vi kommer tilbake med en egen artikkel om Ex miljø litt senere.

Nema 12 and 12K
Innendørs bruk hvor det I hovedsak er ønskelig med beskyttelse mot sirkulerende støv, og objekter som kan falle ned samt dryppende væsker av ikke korrosiv art.

Det er vanskelig å gjøre en direkte sammenlikning av disse 2 standardene. Men ofte blir IP65 å sammenlikne med Nema 4 eller Nema 4X eller Nema 4/12.

 

Copyright © 2020
Jørn Jensen

Gjengitt med tillatelse.

Om ønsker informasjon som ikke finnes på våre sider, ber vi deg kontakte oss med f.eks. en mail til vår support avdeling. Vi vil da forsøke å få opp mer informasjon så raskt som mulig.

Skroll til toppen