Kabler og kontaktorer

Thunderbolt

Navnet Thunderbolt (kode navn “Light Peak») er sannsynligvis hentet fra det amerikanske en-motors jagerflyet ved samme navn som ble utviklet av Fairchild under 2.verdenskrig og senere oppdatert som nye utgaver. I denne sammenhengen er det en hyper rask kommunikasjonsstandard som benyttes mellom PC og perifer enheter. Standarden er foreløpig ganske ny og mer utfyllende informasjon […]

Thunderbolt Read More »

S-Video, Composite video og Component video

S-video (også kjent som Y/C, hvor Y er sort-hvit informasjon og C er farge informasjon) regnes som en høykvalitets standard for overføring av analoge video signaler fordi den i motsetning til Composite Video bruker 2 ledere for signaloverføringen og dermed skal gi mindre interference. ”De-facto standard” for S-video interfacene (også kallt S-VHS i enkelte miljøer)

S-Video, Composite video og Component video Read More »

USB

USB (Universal serial Bus) grensesnittet ble introdusert i 1996. USB er såkalt ”host centric”, noe som medfører at løsningen må ha en PC (eller tilsvarende) for å fungere (noe som ikke er tilfelle med «konkurrenten» IEEE 1394 – Firewire). USB kan adressere opptil 127 eksterne enheter. Våre touch screen løsninger og tastaturer er blandt våre

USB Read More »

Firewire® IEEE-1394

Navnet/beskrivelsen ovenfor er egentlig ikke helt riktig. Det som er riktig er at Apple, som startet utviklingen av denne standarden, kaller den Firewire®. Når standardiserings organisasjonen IEEE integrerte løsning blant sine standarder fikk den navnet IEEE-1394. For sikkerhets skyld har Sony valgt navnet i.Link® for samme standarden om navnene ikke forvirrer deg allerede. DV er

Firewire® IEEE-1394 Read More »

RS422 og RS485

RS422 og RS485 er en standard definert av EIA (Electronics Industry Standard). Men i motsetning til RS232 er protokollene ikke definert. RS422 og RS485 benytter balansert (også kalt differensiell) signalering for å forhindre elektromagnetisk interference. Dette reduserer indusert støy og gjør det er mulig med lange kabelstrekk (over 1000 meter) ettersom en god skjerming er

RS422 og RS485 Read More »

RS232

RS232 er en standard definert av EIA. I utgangspunktet står de to første bokstavene i RS232 for ”Recommended Standard”. RS232 (også beskrevet som RS232C) har vært en av de mest brukte standarder for seriell overføring over korte distanser, men ser ut til å gradvis bli overtatt av USB. RS232 leveres med 3 forskjellige konnektor typer

RS232 Read More »

Ethernet

Å beskrive ethernet er langt vanskeligere enn de andre kabel/kommunikasjons standardene som er beskrevet på Irontech sine sider. Bl.a. er de andre «lagene» som beskriver TCP/IP kommunikasjon avhengig av vesentlig mer software/protokoller/porter, etc. Her vil vi imidlertid begrense beskrivelsen til konnektorer og kabler, også kalt «transport layer», dvs i hovedsak kobber kabel og konnektorer. Vi

Ethernet Read More »

DVI

DVI interface er en digital interface og står for Digital Video Interface. Dette er en standard som i hovedsak brukes på LCD skjermer. En grovinndeling av DVI interface er: DVI-D – digital interfaceDVI-A – Analog interfaceDVI-I – Integrert interface (begge overstående) DVI-D DVI-D er en ren digital interface som gir et noe bedre bilde enn

DVI Read More »

Skroll til toppen