PRODUKTER

Industri skjermer med touch screen mulighet

Touch Screen og LCD skjerm for industri 

Små embedded PC løsninger med mulighet for 12V DC drift.

Embedded og Wallmount PC 

Panel-PC med touch screen mulighet

Panel PC med touch screen mulighet 

2U industri-PC for 19" rack

Industri-PC og Server for rack 

Infokiosker 

Industri tastatur 

Industrielt ethernet med RS232,RS422,RS485, bluetooth, etc

Industrielt Ethernet med bluetooth


 

 

DVIDVI interface er en digital interface og står for Digital Video Interface. Dette er en standard som i hovedsak brukes på LCD skjermer. En grovinndeling av DVI interface er:

DVI-D - digital interface
DVI-A - Analog interface
DVI-I - Integrert interface (begge overstående)

DVI-D
er en ren digital interface som gir et noe bedre bilde enn tradisjonell analog interface som f.eks. VGA (15-pin HDsub). Både DVI og analog VGA interface leveres på våre LCD skjermer med eller uten touch. Alle skjermkort med video interface  generer først bildene som et digitalt signal. I tradisjonelle analoge interface blir det digitale signalet transformert til et analogt signal, overført til skjermen og deretter transformert tilbake til et digitalt signal. Direkte digital overføring begrenser disse konverteringene og begrenser mulighetene for kvalitetsforringelse i de digitale signalene.
Ulempen med slike digitale signaler er noe begrensningen av kabellengden.

DVI-A
brukes til å overføre digitale signaler til et analogt display (f.eks. en CRT eller HDTV). Dette gir noe lavere bildekvalitet i forhold til DVI-D, men enkelte mener at DVI-A opprettholder en bedre kvalitet enn analog overføring som brukes på tradisjonelle VGA skjermer (selv om de 2 løsningene synes svært like utenom kabel og konnektorer).

DVI-I
Sies å være det beste av 2 verdener.
Denne løsningen kan sende både digitale og analoge signaler. Dermed kan den sende digitale signaler til digitale enheter, analoge signaler til analoge enheter, men vil IKKE kunne sende digitale signaler til analoge enheter eller analoge signaler til digitale enheter.

Ettersom en DVI-D ikke kan sende analoge signaler og vise versa er det viktig å vite hva slags kabel en trenger. Kun porter som er merket DVI-I vil kunne overføre signaler med begge typer kabler. Det er imidlertid viktig å være klar over at selve konnektorene ser like ut (for det meste) og at bruker selv må vite hvilken type kabel som skal brukes. F.eks. vil DVI-A eller DVI-D konnektor (på skjerm eller skjerm kort) IKKE akseptere DVI-I kabel da det kan medføre at pinner knekker. Noen benytter imidlertid DVI-I konnektorer uavhengig om dette støttes slik at slike fysiske problemer ikke skal oppstå. Standard konnektorene er spesifisert nedenfor.
Noen ser på DVI og HDMI som "like" signaler ettersom det går an å få overganger mellom disse 2 standardene. Men en må da være klar over at om en konverterer fra HDMI til DVI vil en miste flere av HDMI mulighetene (inkl HDCP og lyd). Konvertering av DVI signal til HDMI vil imidlertid fungere greit. Mer om dette på vår support side som omhandler HDMI interface og kabel standard.
En annen interface som også benyttes for skjermer er Thunderbolt. Denne løsningen vil nok bli mer brukt i årene som kommer, bl.a. pga båndbredden.Singel link og dual link


DVI benytter seg av en diffrensiell overføring som benevnes som TMDS (Transistion Minimized Differential Signaling). Forskjellen mellom de to typene overføringer er at singel link benytter en 165MHz TMDS transmitter, mens dual link benytter to slike transmittere. Dermed vil en få større båndbredde og mulighet til mer informasjon i bildet. F.eks. kan en 60-Hz LCD vise en oppløsning på 1920 x 1080 punkter, mens en dual link kan vise 2048 x 1536 punkter. De offisielle tallene er 2,75 megapixels ved 60Hz for singel link og 4 megapixel for dual link.
Det samme problemet mht kabel finner en igjen når det skal velges kabel for hhv singel eller dual link. Konnektorene er spesifisert nedenfor.
Vær oppmerksom på at en singel link kabel ikke kan klare å overføre høyere oppløsning enn 1280 x 1024 ved 85Hz, selv om skjermen gir mulighet for 1600 x 1200 oppløsning ved bruk av analog interface eller dual link DVI kabel.
Tilsvarende problem vil oppstå hvis bare skjermkort eller bare skjermen støtter dual link overføring. For å klare høyere oppløsning må en da bruke analog interface (såfremt skjermkort og skjerm støtter denne oppløsningen).
OBS! Hvis du har en konnektor som er nesten identisk som de nedenfor, men har 10 konnektorer pr rad så har du en EVC konnektor. Denne kan også overføre DVI signaler, men trenger evt. en overgang mellom de to standardene.


 
 DVI-I (DVI Digital & Analog) Singel Link

 
 DVI-I (DVI Digital & Analog) Dual Link

 
 DVI-D (DVI Digital) Singel Link

 
 DVI-D (DVI Digital) Dual Link

 
 DVI-A (DVI Analog)


 

Pin# Signal   pin# Signal
1 T.M.D.S DATA 2-   16 HOT PLUG DETECT
2 T.M.D.S DATA 2+   17 T.M.D.S DATA 0-
3 T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD   18 T.M.D.S DATA 0+
4 T.M.D.S DATA 4-   19 T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD
5 T.M.D.S DATA 4+   20 T.M.D.S DATA 5-
6 DDC CLOCK   21 T.M.D.S DATA 5+
7 DDC DATA   22 T.M.D.S CLOCK SHIELD
8 ANALOG VERT. SYNC   23 T.M.D.S CLOCK+
9 T.M.D.S DATA 1-   24 T.M.D.S CLOCK-
10 T.M.D.S DATA 1+   C1 ANALOG RED
11 T.M.D.S DATA 1/3 SHIELD   C2 ANALOG GREEN
12 T.M.D.S DATA 3-   C3 ANALOG BLUE
13 T.M.D.S DATA 3+   C4 ANALOG HORZ SYNC
14 +5V POWER   C5 ANALOG GROUND
15 GND      Det er i dag 3 standarder som benytter digital overføring av data. Dette er:

 

Standard P & D (M1DA) DFP DVI
Owner
 
VESA
(Video Electronics Standards Organization)
 
DFP Group
(Digital Flat Panel Group)
DDWG
(Digital Display Working Group)
Revision / Date
Web Page
 
1.0 / Jun 06, 1997
www.vesa.org
1.0 / Feb 14, 1999
www.dfp-group.org
1.0 / Apr 02, 1999
www.ddwg.org
Workgroup leader
 
VESA Compaq Intel
Compatibility
 
Own standard P & D (M1DA) compatible
(adapter possible)
 
P & D (M1DA) and DFP compatible
(adapter possible)
 
Transfer protocol
 
TMDS - Transmission Minimizing Differential Signaling (PanelLink)
 
TMDS (PanelLink) TMDS (PanelLink)
 
Max. Pixel rate
(Dot Clock)
 
165 MHz x 1 165 MHz x 1 165 MHz x 1
Max. number of channels
 
3 channels (single link) 3 channels (single link) 6 channels (dual link)
Color depths
 
12 or 24 bit 12 or 24 bit 12 or 24 bit
Max. Resolution
 
SXGA (1280 x 1024) SXGA (1280 x 1024) HDTV (1920 x 1080)
Optional transfer of other signals
possible using the same connector
 
Analog VESA video USB, IEEE 1394-1995 No, only digital video Analog
VESA video
Digital Connector
 
P & D (M1DA)-D MDR20 (20 pin) DVI-D (24 pin)
Analog/Digital
combination connector
 
P & D (M1DA)-a/d (30+4 pin) No DVI-I (24 + 4 pin)
Connector width 40.6 mm
 
33.4 mm 37.0 mm


DFP benytter imidlertid en annen konnektor en de beskrevet ovenfor.

Overføringen av DVI signaler skjer ved såkalt TMDS (Transition Minimized Differntial Signaling) format.
Kabling og konnektorer blir ekstremt viktig ved høy båndbredde. DVI overføringer får de samme fordeler/ulemper som det originale D1 parallell grensesnittet som krever åtte eller ti differensielle serielinjer (7 for DVI). Dette er med på å begrense kabellengden som kan benyttes til DVI overføringer.
Nominell lengde for DVI kabler er 4,6 meter. De fleste produsenter avrunder imidlertid dette til 5 meter og impedansen på kablene ligger på 100 ohm. Vær imidlertid oppmerksom på at denne begrensningen kun er gjeldende om en bruker de digitale signalene. Om en bruker de analoge signalene (det som kalles DVI-A) vil en kunne strekke kabel MYE lengre enn de nevnte 5 meterne.

Med en overføringshastighet på 1,65Gbps over tvistet kabel blir lengden på kabelen til en viss grad avhengig av applikasjonen.                                                                                                                                               En rekke nye metoder er imidlertid tatt i bruk for å øke kabellengden. Noen benytter elektroniske linker, andre velger overgang til optiske kabler, mens en 3.variant er bedre kobber kabler.

DVI spesifikasjonene tillater kun 0,4 bitfeil pr tidssyklus.. En overføring av et 1600 x 1200 bilde ved 60 Hz gir en overføringsrate på 0,606 nanosekunder. Med 0,4 bit pr tidssyklus tilsier dette 0,242 nanosekunders feilrate.

De differensielle signalene på DVI kabelen svinger mellom +780 mV til -780 mV. Minimum positiv svingning er spesifisert til +200mV og negativ er -200mV. Mottageren må operere med en følsomhet på totalt 150 mV (+/- 75 mV). Slike spesifikasjoner er svært vanskelig å møte med twisted pair kabel som ikke kan benytte feilkorrigering ved bit feil.

Copyright © 2005

Gjengitt med tilatelse.

Klikk på Support for informasjon om andre interface standarder, manualer, etc.

Om ønsker informasjon som ikke finnes på våre sider, ber vi deg kontakte oss med f.eks. en mail til vår support avdeling. Vi vil da forsøke å få opp mer informasjon så raskt som mulig.


Embedded industripc for vegg og bord montering finnes her.

DVI interface er ikke tilgjengelig på våre Panel-PC løsninger, men det er andre alternativer tilgjengelig.