PRODUKTER

Industri skjermer med touch screen mulighet

Touch Screen og LCD skjerm for industri 

Små embedded PC løsninger med mulighet for 12V DC drift.

Embedded og Wallmount PC 

Panel-PC med touch screen mulighet

Panel PC med touch screen mulighet 

2U industri-PC for 19" rack

Industri-PC og Server for rack 

Infokiosker 

Industri tastatur 

Industrielt ethernet med RS232,RS422,RS485, bluetooth, etc

Industrielt Ethernet med bluetooth


 

 

Mørke og lyse områder på LCD skjermen

Mørke eller lyse områder er dessverre noe som kan skje med de fleste LCD skjermer, og det kan opppstå en eller fler områder. Det må ikke forveksles med mørke eller lyse områder som oppstår pga sollys som skinner på skjermen. Og når jeg snakker om mørke eller lyse områder tenker jeg ikke bare på såkalte døde piksler, men på større områder. Og områdene kan være både små og store. Nedenfor har vi valgt å legge ut et bilde som viser hvordan det kan se ut om den mørke flekken tilfeldigvis er nede i høyre hjørne. Problemet er ofte beskrevet som om det ser ut som det er "sot" på (baksiden) av skjermen/glasset.

 

Mørke områder.

Det er flere årsaker til at slike mørke områder oppstår.

a)  Lysstoffrørene (CCFL) som brukes for bakgrunnsbelysning feiler.
b)  Strømforsyningen (inverteren) til lysstoffrørene feiler.
c)  Belegget bak LCD platen som skal reflektere lyset fra baksiden er skadet.
d)  Rammen rundt skjermen presser mot LCD flaten/skjermen.
e)  Beskyttelsesglass eller touch screen har sklidd og presser mot skjermen istedenfor metallkanten (metallkanten kan vi som brukere ikke se fordi rammen dekker den).

Punkt a til c er de punktene som er mest alvorlig fordi det er vanskelig/umulig å gjøre noe med det uten reparasjonsutgifter.
Feil på lysstoffrørene ihht pkt a) medfører at skjermen/panelet må byttes.
Det samme skjer om belegget som reflekterer lyset ihht pkt c) er skadet. Denne feilen medfører dessuten at området ofte vil få et stadig større område som er svart.
Om inverteren som brukes som strømforsyning  for lysstoffrørene feiler så kan denne erstattes, men reparasjonen blir forholdsvis dyr sammenliknet med å kjøpe ny skjerm (antagelig dyrere enn å kjøpe ny skjerm).

Punkt d) og e) kan imidlertid utbedres i de fleste tilfeller av et verksted. Noen velger å gjøre det selv også.

Det kan også oppstå streker eller prikker på de mørke områdene. Typiske synlige feil er gjerne tynne blå streker eller blinkende røde punkter. Dette er imidlertid noe helt annet og er egentlig problemer med digitale signaler i kontakten til skjermen eller inne i skjermen. Om problemet oppstår med eksterne kabler (dvs kabelen som går fra PC til skjerm) så skjer det kun med digitale skjermkabler som DVI, HDMI eller tilsvarende. En måte  å teste det på er å benytte en tradisjonel 15-pins analog VGA kabel for å se om problemet fortsatt er der. Problemet kan også oppstå pga skjermkortet i PC'en.
Hvis problemet fortsatt er tilstede etter å ha byttet kabel kan det med stor sansynlighet være LVDS kabelen som er inne i skjermen. Dette er som oftest en liten hvit kontakt med ganske mange signalkabler. En av disse kablene eller pinnene på kontakten kan skape problemet.
Noen ganger kan dette fenomenet endre seg etterhvert som skjermen varmes opp og konnektorene gir bedre kontakt inne i skjermen.

Lyse områder.

Lysere områder kalles også "mura effekten" og oppstår i selve glasset på LCD skjermen. Dette er feil som ofte medfører at hele skjermen (panelet) må byttes for å få det fjernet.

LCD skjermer/paneler leveres i flere klasser. de mest kjente er ISO 13406-2 klasse I, II, III og IV. Dette er klasse inndeling som i virkeligheten referer til døde piksler, dvs punkter på skjermen som ikke lyser, eller som kun lyser i en farge (f.eks. rød, gul eller blå). Klasse 1 er den klassen med de strengeste kravene. Den krever at det ikke er noen feil i pixlene. Den mest brukte klassen er klasse II. Denne klassen aksepterer 2 svarte eller hvite punkter og opp til 6 fargede punkter. Klasse III aksepterer 5 svarte punkter, 18 hvite punkter og 64 fargede punkter.

Innefor hver av de overnevnte 4 klassene er skjermene igjen delt inn i 6 klasser med enda nærmere beskrevet feilrate. Disse klassene beskrives som klasse A+, A, A-, B+, B og B- og er de klassene som beskriver den såkalte "Mura effekten". Det er stor prisforskjell på de forskjellige panelene. Det er ikke mulig å definere eksakte prisforskjeller ettersom prisforskjellene vil endre seg i takt med det generellet prisnivået. Men pr 2005 var prisforskjellen mellom et A+ og B- pane ca 20%.

Mura I
Mura effekt type I er en feil som oppstår et område (ofte midt på skjermen) som kan virke lysere enn resten av skjermen.

Mura II
Mura effekt type II er en feil som er delt i 2 undergrupper. Den ene er såkalt "hvit Mura". Dette gir et lite område på skjermen som avgir et bilde som er litt lysere enn resten av bildet.
Den andre undergruppen til Mura II er den såkalte "svarte Mura effekten" som gir et bilde som er mørkere enn resten av skjermbildet.

Mura III
Den 3. gruppen, Mura III, er når det er et lite område i kanten av skjermen som er lysere enn resten. Denne feilen oppstår når skjermen "lukkes" hos produsenten, dvs når luften trekkes ut og det oppstår et vakum inne i skjermen. Under denne prosessen kan den mekaniske påkjenningen bli litt i tøffeste laget for skjermen, noe som medfører Mura III.

Problemene som oppstår i Mura I og Mura II kan delvis fjernes om en er heldig. Dette kan gjøres ved å presse tommelfingrene mot kanten av det området som feiler og dermed "flytte" feilen ut av skjermen eller ut til kanten av skjermen. Men ikke forvent mirakler ettersom dette vistnok er en vanskelig prosess som også de beste kan ha problemer med å lykkes med. Men om ikke feilen blir borte umiddelbart kan den forsvinne etter en tid.

Vi har også skrevet litt om div lysforhold og definisjoner på lys på våre support sider. Der har vi også tatt for oss problemer mht refleksjoner, bølgelengder og fargegjengivele fra lysstoffrør (ref link på toppen av denne artikkelen), samt en del andre ting som div interface løsninger.
 

Copyright ©  2010Gjengitt med tilatelse.