PRODUKTER

Industri skjermer med touch screen mulighet

Touch Screen og LCD skjerm for industri 

Små embedded PC løsninger med mulighet for 12V DC drift.

Embedded og Wallmount PC 

Panel-PC med touch screen mulighet

Panel PC med touch screen mulighet 

2U industri-PC for 19" rack

Industri-PC og Server for rack 

Infokiosker 

Industri tastatur 

Industrielt ethernet med RS232,RS422,RS485, bluetooth, etc

Industrielt Ethernet med bluetooth


 

 

Elektronisk besøksregistrering

Vi mener at vi med vår besøksregistrering har optimalisert brukeropplevelsen for den besøkende og for bedriften som anskaffer løsningen ved å gjøre brukergrensesnittet enkelt, løsningen driftsikker og trygghet for brukeren optimal. Ikke masse fordyrende funksjoner som ingen bruker men Isteden integrert mange funksjoner i standard løsningen. Men med vårt fokus på tilgjengelighet for besøkendes opplevelse og bedriftens trygghet for at kunden får snakket med en person også med ubemannet eller delvis bemannet resepsjon har vi inkludert avdelingsinformasjon og overvåking som vi mener er ganske unik uten å skape store kostnader. Det gjør at også kunder som ikke har booket møte eller vet hvem de skal kontakte vil oppleve å bli ivaretatt av bedriftens ansatte selv med ubemannet  resepsjon.
Idag har Irontech's løsning for besøksregistrering følgende funksjoner:

 

Standard funksjoner

 • Registrering av navn på besøkende.

 • Registrering av firma som besøkende representer.

 • Registrering av mobil tlf til den besøkende så gjest kan kontaktes f.eks. av HMS årsaker.

 • Registrering av bil nummer til den besøkende om bedriften har egen parkering for besøkende.

 • Data lagres i 90 dager lokalt i bedriften slik at det ikke skal være tvil om hvem som har tilgang til data (ref GDPR kravene).

 • Rapport muligheter for utskrift av hvem som besøker bedriften til enhver tid samt for statistikk, etc.

 • Og naturligvis en database på bedriftens ansatte som er lett å oppdatere.

 • Sender ubegrenset antall email og SMS til den ansatte som den besøkende ønsker kontakt med.

 • Skjermbildet kan inneholde link til taxi, avgangstider for buss og annen informasjon for besøkende.

 • Tilgang for ledelse og systemansvarlig mht rapporter ang besøkende.

 • Systemet har et felles grenesnitt på norsk og f.eks. engelsk ved at det henvises til feltet "Besøkende" og "Visitor", "Bil nr" og "Car registration", tlf nr og phone nr", etc samtidig.
   

Mulige tilleggs funksjoner

 • Ubemannet/delvis bemannet resepsjon som gir besøkende mulighet til å tilkalle hjelp hjelp uten registreringsterminal.

 • Informasjon på avdelingsnivå om den som kontaktes ikke er på plassen sin slik at andre kan møte den besøkende.

 • Overvåking og «selv reparasjon», det som på engelsk beskrives som en "Watch dog", med mail informasjon til system ansvarlig om det oppstår tekniske problemer (inkludert i løsning for avdelingsinformasjon og om det brukes tilkallingsalarm uten bruke av registreringsterminal). Dette mener vi er viktig for ubemannet/delvis bemannet resepsjon.

 • Printer for å skrive ut label til besøkende og for å ha i bilen (ventes tilgjengelig i 2018).

 • Automatisk utlogging etter besøk (ventes tilgjengelig i 2018).


Vi mener at vår løsning for delvis bemannet eller ubemannet resepsjon er unik mht funksjonalitet som vi mener er nødvendig. Ingenting er mer frustrerende for en gjest eller for bedriften om gjesten blir stående i en tom resepsjon uten noen å kontakte.
Andre funksjoner som
berøringstastatur som dukker opp på skjermen når noe skal skrives er også kjekt å ha for å slippe mekaniske tastatatur, men begge deler er tilgjengelig om ønskelig.
Søkefunksjon på navn av ansatte er også en del av standardpakken. Ved å skrive noen bokstaver kommer det opp forslag på ansatte fra databasen om den besøkende er usikker på navn eller skrivemåte.
Bedriften kan skrive ut rapporter for statistikk som evakueringsliste, besøkshyppighet, etc.
Systemet sletter identiteten til besøkende etter 90 dager.
Løsningen er også tilgjengelig for de besøkende som ikke ønsker å identifisere seg av redsel for at GDPR ikke følges, men som gjør at det likevel oppnås kontakt mellom partene om det benyttes delvis bemannet eller ubemannet resepsjon.
Løsning gir tilgangsmulighet for IT avdelingen/ledelsen fra andre destinasjoner mht info om f.eks. når og hvilke ansatte får besøk og av hvem, samt  tidspunkt samt feilmeldinger om det skulle oppstå.

Hvilke andre punkter mener vi er viktig ?

* Driftsikkerhet. Med bakgrunn fra profesjonelle og driftskritiske løsninger innen olje, forsvar, transport og annen industri vet vi mye mht hva som kan gjøres for å oppnå maksimal driftsikkerhet. Vi har imidlertid forenklet løsningene der det blir urimelig dyrt i forhold til miljø. Bl.a. antar vi at utstyret ikke skal spyles, ristes eller brukes ved -40°C, etc. Nedenfor har vi satt opp 3 punkter som beskriver mulige feilkilder.

1. Industrielt / profesjonelt utstyr.
Vi benytter hardware som også benyttes i industrielle miljø for økt driftsikkerhet men har redusert spesifikasjonene noe da slikt utstyr skjelden benyttes i ekstremt miljø. men dette kan endres ved behov.

2. Programvare / operativsystem.
Vi har valgt en softwareløsning som er bygget opp slik at systemet overvåkes og forsøker å starte på nytt om det oppstår feil samtidig som det kan sendes maiil/SMS til systemansvarlig om slik feil oppstår.

3. Nettverk.
Nettverket kan testes f.eks. hvert 30 sekund (sammen med utstyr og programvare), noe vi mener er viktig om det er snakk om helt eller delvis ubemannet resepsjon. Men løsningen kan også utvides med redundant nettverk om et nettverk ikke fungerer.

Disse punktene bedrer driftsikkerheten og brukeropplevelsen for besøkende og bedriften som får besøk.

* Tilpassning av besøksterminalens utseende.
I tillegg tilbyr vi enda en opsjon der enkelte av  terminalen tilpasses miljøet den skal stå i. Det kan f.eks. være ønskelig at enheten lakkeres i farger som paser med bedriftens vegger eller om bedriften benytter materialer som glass og stein i resepsjonsområdet eller helt nytt design.
Også skjermstørrelsen (berøringsskjermen) tilpasses mht størrelsen bedriften ønsker (vanligvis mellom 18,5" til 27" med full HD oppløsning).

* Tilpasning av skjermbilde som møter den besøkende.
Velkomstbildet tilpasses naturligvis også  den enkelte bedrift, og det kan legges inn linker til bedriftens hjemmeside, informasjon om gjestenett, etc.

Nye løsninger som kommer.
Irontech har lenge arbeidet med identifikasjons løsninger sammen med andre, og basert på forespørsel fra kunder har vi valgt å inkludere besøksregistrering som en del av en breddere satsing.
Vi vil i 2019 introdusere en løsning som kalles "Secure Identification" som gir en sikker identifikasjon til bedriften, organisasjonen, kommunen, Statens institusjoner eller til og med personen hjemme i egen bolig når noen ringer på, mulighet til å vurdere om personen skal slippes inn i byggningen eller inn på et avgrenset/inngjerdet område eller stenges ute, f.eks om det er varelevering/henting med port.
Vi vurderer også andre opsjoner til gjestesystemet relatert til HMS som allerede er delvis testet men må få noen endringer.

Kontakt oss gjerne for en samtale mht ytterligere informasjon om løsning, priser og annet eller om dere har ønsker som idag ikke er en del av løsningen vi tilbyr.